Header Information

Dopravně psychologické vyšetření před vrácením ŘO

Kdo je povinen absolvovat?

§ 87a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Dopravně psychologické vyšetření
(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pro jehož účely se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

image


image

Kdo provádí psychologické vyšetření?

Přehled akreditovaných dopravních psychologů

(4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

image


image

Jak to probíhá?

Psychotesty trvají 2-3 hodiny, dělá se několik testů tužka - papír, pak test reakčních časů na počítači. V závěru je individuální pohovor a vyhodnocení výsledků. Nejedná se o testy vědomostní, ale testy, které jsou zaměřeny na např.: pozornost, paměť, logické myšlení atd...

image

image