Header Information

Vyšetření je určeno pro:
• Řidiče, kteří žádají o navrácení řidičského oprávnění
• profesionální řidiče sk. C1+E, C nebo CE, pokud řídí nákladní automobil o hmotnosti nad 7500 kg
• profesionální řidiče sk. D1+E, D nebo D+E
• neprofesionální řidiči na žádost lékaře
K vyšetření je potřeba předložit u všech řidičů: Výpis z evidenční karty řidiče, ten dostanete na úřadě, tam kde vydávají řidičská oprávnění. Tento výpis lze získat také na www.portaldopravy.cz. Pozor, nejedná se o Výpis z bodového hodnocení, ten vydávají např na poště. V tomto dokumentu chybí mnoho potřebných informací. Řidiči, kteří přicházejí kvůli navrácení řidičského oprávnění musí předložit kromě Výpisu z evidenční karty také potvrzení od praktického lékaře: Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, které není starší než 30 dní.

Terapeutické programy

Pro řidiče

Programy jsou určeny pro řidiče, kteří přišli o řidičské oprávnění na dobu 18 měsíců a více, dále řidiči, kteří se při silniční kontrole odmítli podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek, případně řidiči, kterým povinnost absolvovat tento program uložil soud. Povinnost absolvovat tento program se týká přestupků a trestných činů, které byly spáchány po 1.7.2023. Program probíhá v pěti skupinových setkáních po čtyřech hodinách, mezi kterými je minimálně týdenní rozestup. Skupinu tvoří 3 až 12 osob. Účastník se musí dostavit na všechna setkání programu. Účast ne tomto programu je zpoplatněna, cena je zákonem stanovena na 11 000 Kč bez DPH (13 310 s DPH).
Další informace a kontakty na stránce Metodického centra

Dopravně psychologický pohovor

Pro začínající řidiče

Povinnost absolvovat tento pohovor se týká řidičů, kteří ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchali:
přestupek nebo trestný čin, za který jim bylo uděleno 6 bodů
přestupek nebo trestný čin, za který jim byl udělen zákaz řízení
Tento pohovor nemusí absolvovat řidič, kterému vznikla povinnost absolvovat terapeutický program pro řidiče. Kromě Dopravně terapeutického programu musí tito řidiči absolvovat školení začínajících řidičů v autoškole.