Header Information

Dopravně psychologické vyšetření pro řidiče z povolání

Kdo je povinen absolvovat?

§ 87a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Dopravně psychologické vyšetření
(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.
(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření před zahájením výkonu činnosti nevzniká, podrobil-li se držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 dopravně psychologickému vyšetření před získáním tohoto řidičského oprávnění, a ode dne provedení vyšetření neuplynulo ke dni zahájení výkonu činnosti více než 6 měsíců.

image


image

Kdo provádí psychologické vyšetření?

Přehled akreditovaných dopravních psychologů

(4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

image


image

Jak to probíhá?

Psychotesty trvají 2-3 hodiny, dělá se několik testů tužka - papír, pak test reakčních časů na počítači. V závěru je individuální pohovor a vyhodnocení výsledků. Nejedná se o testy vědomostní, ale testy, které jsou zaměřeny na např.: pozornost, paměť, logické myšlení atd...

image

image