Header Information

Dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů

Kdo je povinen absolvovat?

§ 102f zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Dva roky od udělení řidičského oprávnění

Při šesti bodovém přestupku bez zákazu řízení:
1) Otáčení, couvání a jízda v protisměru na dálnici
2) Vjíždění na železniční přejezd
3) Předjíždění v případě, kdy je to zakázáno
4) Nezastavení vozidla na signál stůj
5) Ohrožení chodce na přechodu
6) Technicky nezpůsobilé vozidlo

Při šesti bodovém přestupku spojeným se zákazem řízení:
1) Překročení rychlosti ( o 40 km/h v obci, o 50 km/h mimo obec)
2) Dopravní nehoda s těžkou újmou na zdraví, smrti
3) Alkohol nad 0,3 g/kg
4) Návykové látky
5) Odmítnutí podrobit se vyšetření

Při jakémkoli dalším přestupku za který byl udělen zákaz řízení:
1) Zakrytá nebo chybějící registrační značka
2) Opuštění místa nehody
3) Jízda bez profesní způsobilosti

image


image