Header Information

Terapeutický program

Kde a jak se přihlásím?

Připravu, koordinaci a provádění terapeutických programů pro řidiče zajišťuje Metodické centrum, odborné pracoviště Centra dopravního výzkumu.

Kdo je povinen absolvovat?

§ 102 odst. 5, 6, 7 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Co je to terapeutický program?
Terapeutické programy jsou skupinová setkání pro řidiče s problematickou praxí. Jejich cílem je prevence opakování rizikového chování v dopravě. Absolvování těchto programů je od 1.4.2024 novou podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění v těchto případech:
• zákaz řízení na 18 měsíců a více
• odmítnutí testu na alkohol a návykové látky
• soudem uložená povinnost absolvovat program
Tato povinnost se týká přestupků či trestných činů, které byly spáchány po 1.7.2023.

Jak program probíhá?
Jedná se o pět setkání po čtyřech hodinách, mezi kterými je minimálně týdenní rozestup. Počet účastníků je stanoven na 3 – 12 členů. Účastník se musí dostavit na všechna setkání. Úspěšným absolventům je vydán certifikát. Cena terapeutického programu je zákonem stanovena na 11 000 Kč bez DPH (13 310 Kč s DPH).
Program vedou lektoři - psychologové či terapeuté s akreditací od Centra dopravního výzkumu.

image